Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Firma AQUAFORM Incorporated sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowa 12-14, 32-070 Czernichów zwana dalej „AQUAFORM Inc. ” informuje Państwa, iż :

- jest administratorem danych osobowych

- Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji zamówień oraz usprawnienia świadczonych usług jak i w celu archiwizacji oraz w związku z działaniami marketingowymi prowadzonymi przez AQUAFORM Inc.

- wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby AQUAFORM Inc. z dopiskiem "ODO" lub na adres mail: biuro@aqform.com

- informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa.

- AQUAFORM Inc. zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Mają też Państwo prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych.