Polityka prywatności

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Jeżeli pliki cookies nie są blokowane w urządzeniu, przez które uzyskano dostęp do naszych stron, to korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że pliki te zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Aquaform Inc. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów Aquaform Incorporated sp. z o.o. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej: Aquaform Incorporated sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie, 32-070 Czernichów, ul. Przemysłowa 12-14 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077402, numer NIP 677-00-09-394 [AQUAFORM Inc.].

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

AQUAFORM Inc. stosuje pliki cookies:
- umożliwiające korzystanie z usług jak np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
- służące do zapewnienia bezpieczeństwa, jak np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
- umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
- umożliwiające zapisanie wybranych przez Użytkownika ustawień jak np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. AQUAFORM Inc. gwarantuje Użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
AQUAFORM Inc. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych AQUAFORM Inc.

Ochrona Danych Osobowych

Firma AQUAFORM Incorporated Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowa 12-14, 32-070 Czernichów zwana dalej „AQUAFORM Inc. ” informuje Państwa, iż :

- jest administratorem danych osobowych

- Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji zamówień oraz usprawnienia świadczonych usług jak i w celu archiwizacji oraz w związku z działaniami marketingowymi prowadzonymi przez AQUAFORM Inc.

- wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby AQUAFORM Inc. z dopiskiem "ODO" lub na adres mail: biuro@aqform.com

- informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa.

- AQUAFORM Inc. zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Mają też Państwo prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych.